بلاگ

ربات لاک پشتی یا نیمه هوشمند shelly در دانشگاه ملی سئول توسط محققان کره جنوبی ساخته شد...

تین تک روز جمعه ۱۴ تیر ۹۸ روز اسکرچ برگزار کرد. اما روز اسکرچ چه روزی است؟ روز اسکرچ ...

     

با تین تک همراه شو :)