اسکرچ - نصب اسکرچ - دانلود اسکرچ - آموزش اسکرچ - زبان اسکرچ - کلاس اسکرچ - اسکرچ کودکان - تین تک - موسسه آموزشی تین تک

اسکرچ چیست؟ همه چیز در مورد اسکرچ،آموزش،دانلود،کتاب اسکرچ و دوره آموزشی

اسکرچ چیست

اسکرچ یک زبان برنامه‌نویسی گرافیکی هست که در دانشگاه MIT آمریکا نوشته و پیاده سازی شده است.

اسکرچ  به دلیل سادگی و یادگیری سریعی که داره برای شروع ورود به برنامه نویسی و مفاهیم دنیای کامپیوتر خیلی خوبه.

اسکرچ برنامه نویسی بازی سازی گربه اسکرچ تین تک

جالبیه این برنامه‌نویسی اینه که به هیچ عنوان نیاز به نوشتن یک خط کد برنامه هم نیست 😉

نحوه دانلود و نصب اسکرچ به چه صورت است

بـرای دانلـود و نصـب ایـن برنامـه پیشـنهاد میکنـم ابتـدا در سـایت اســکرچ، حســاب کاربــری را ایجــاد کنیــد.

البتــه بــدون داشــتن ایــن حسـاب کاربـری هـم میتونـی ایـن نرم‌افـزار را دانلـود کنـی!

امـا بـرای بــه اشــتراک گذاشــتن بازی‌هایــی کــه میســازی، بــا ســایر بچه‌هــا، بایـد اول در سـایت اسـکرچ ثبـت نـام شـده باشـی.

اسکرچ - نصب اسکرچ - دانلود اسکرچ - آموزش اسکرچ - زبان اسکرچ - کلاس اسکرچ - اسکرچ کودکان - تین تک - موسسه آموزشی تین تک

دانلود و آموزش نصب نرم افزار اسکرچ

برای استفاده از اسکرچ ۲راه داری:

  1. از طریق اینترنت و آنلاین برنامه رو بازکنی
  2. اسکرچ رو دانلود کنی و بدون اینترنت باهاش کار کنی

اگر تصمیم دارید اسکرچ را حرفه ای و اصولی بیاموزید خواندن مقالات تین تک و همچنین تهیه کتاب آموزشی آن را به شما پیشنهاد میکنیم. همین الان کلیک کنید.

روش آفلاین ( غیر اینترنتی) دانلود و آموزش نصب نرم افزار اسکرچ:

اسکرچ - نصب اسکرچ - دانلود اسکرچ - آموزش اسکرچ - زبان اسکرچ - کلاس اسکرچ - اسکرچ کودکان - تین تک - موسسه آموزشی تین تک فلش پایین

و یا مستقیم از طریق سایت اسکرچ این نرم افزار را به صورتی که در تصویر زیر می بینید دانلود کنید.

برای اینکه اسکرچ رو دانلود کنی، کارهای زیر رو انجام بده.

علامت تایید مرورگر chrome یا firefox را باز کن.

دانلود و آموزش نصب نرم افزار اسکرچ

علامت تایید این آدرس را در مرورگر خودت وارد کن: https://scratch.mit.edu/download

اسکرچ - نصب اسکرچ - دانلود اسکرچ - آموزش اسکرچ - زبان اسکرچ - کلاس اسکرچ - اسکرچ کودکان - تین تک - موسسه آموزشی تین تک

محیط اسکرچ نسخه ۳ بعد از نصب به صورت زیر است:

اسکرچ - نصب اسکرچ - دانلود اسکرچ - آموزش اسکرچ - زبان اسکرچ - کلاس اسکرچ - اسکرچ کودکان - تین تک - موسسه آموزشی تین تک

قبل از اینکه نسخه ۳ نرم افزار اسکرچ رونمایی شود نسخه ۲ و ۱٫۴ این نرم افزار مورد استفاده قرار می گرفت.

برای دانلود و نصب نسخه قدیمی اسکرچ نیز میتوانید با توجه به مراحل زیر اقدام کنید

اسکرچ - نصب اسکرچ - دانلود اسکرچ - آموزش اسکرچ - زبان اسکرچ - کلاس اسکرچ - اسکرچ کودکان

در بخشـی کـه کادر قرمـز کشـیده شده:

باید متناسب با سیستمی که بـا اون میخواهـی کار کنـی گزینـه دانلـود مناسـب آن را انتخـاب کن.

دانلود و آموزش نصب نرم افزار اسکرچ

[box type=”info” align=”aligncenter” class=”” width=””]مثلاً اگر از ویندوز استفاده میکنی باید سومین دانلود را بزنی.[/box]

دانلود و آموزش نصب نرم افزار اسکرچ - adobe air

This is box title
پس قبل از اینکه فایل اسکرچی که دانلود کردی را باز کنی و بخوای اون رو نصب کنی اول مطمئن شو که آخرین نسخه Adobe Air نصب شده یا نه و بعد از نصب Adobe Air مراحل زیر را انجام بده 🙂

علامت تایید بعد از دانلود، فایل اسکرچ را باز کن.
علامت تایید Next را بزن.

دانلود و آموزش نصب نرم افزار اسکرچ - تین تک

 علامت تایید اگر تاییدیه‌ای خواست آن را OK کن.

علامت تایید صبر کن تا نصب شود.

علامت تایید بعد از نصب آیکون گربه اسکرچ در صفحه نشان داده میشه.

دانلود و آموزش نصب نرم افزار اسکرچ - تین تک - اسکرچ روی دسکتاب

روش آنلاین کار با نرم افزار اسکرچ:

در این روش حتماً باید سیستم شما به اینترنت وصل باشد.
علامت تایید مرورگر chrome یا firefox را باز کن.

دانلود و آموزش نصب نرم افزار اسکرچ
علامت تایید این آدرس را در مرورگر خودت وارد کن: http://scratch.mit.edu
علامت تایید مطابق شکل زیر دکمه Create را کلیک کن تا محیط اسکرچ باز بشه.

دانلود و آموزش نصب نرم افزار اسکرچ - تین تک - اسکرچ

وقتـی کـه اینترنـت رو قطـع کنـی دیگـه نمیتونـی بـا ایـن روش از اسـکرچ اسـتفاده کنـی.

مراحل ثبت نام در سایت اصلی نرم افزار اسکرچ قبل از دانلود آن

علامت تایید مرورگری (brawser) در سیستم خودت را باز کن.

شکل زیر نشان دهنده دو مرورگر معروف و پرکاربرد در ویندوز است. ( کروم و فایر فاکس)

دانلود و آموزش نصب نرم افزار اسکرچ

علامت تایید این آدرس را در مرورگر خودت وارد کن: http://scratch.mit.edu
علامت تایید در سمت راست و بالای صفحه عبارت Join Scratch را مطابق شکل زیر کلیک کن.

دانلود و آموزش نصب نرم افزار اسکرچ
علامت تایید نــام کاربــری بــرای خــودت انتخــاب کــن (بهتــره نــام اصلــی خــودت نباشــه)
علامت تایید در دو قسـمت بعـدی رمزعبـوری را بـرای خـودت انتخـاب کـن (حتمـاً یـه جایـی یادداشـتش کـن کـه یـادت نـره)

دانلود و آموزش نصب نرم افزار اسکرچ
علامت تایید Next را بزن.
علامت تایید در اینجــا اول مــاه تولــدت بــه میــادی و بعــد ســال تولــدت را وارد کــن.
علامت تایید در سـطر بعـدی بایـد دختـر یـا پسـر بودنـت را مشـخص کنـی. 

اگـر دختـری female و اگـر پسـری male را انتخـاب کـن.

علامت تایید در قســمت country بایــد کشــور خــودت را انتخــاب کنــی کــه بایـد ایـران iran را از لیسـت پیـدا کنـی و انتخـاب کنـی.

دانلود و آموزش نصب نرم افزار اسکرچ

علامت تایید Next را بزن.
علامت تایید حـالا بـرای آخریـن مرحلـه بایـد ایمیـل خـودت یـا والدینـت را (با اجـازه آنهـا) وارد کنـی.
علامت تایید  Next را بزن.

دانلود و آموزش نصب نرم افزار اسکرچ

 
علامت تایید اسـکرچ بـه تـو پیغـام خوش‌آمـد گفتـه و الآن روی ok lets go بـزن تـا شـروع کنی.

دانلود و آموزش نصب نرم افزار اسکرچ

بـرای تائیـد نهایـی دانلود و آموزش نصب نرم افزار اسکرچ کافیـه آدرس ایمیلی کـه وارد کـردی رو بازکنی و روی لینکـی کـه scratch برایت فرسـتاده کلیـک کنی!

سخنرانی میشل رسنیک ،سازنده اسکرچ در مورد برنامه ای که ساخته است.

ویدیو سخنرانی تد از میشل رسنیک است.
 
آقای رسنیک و تیم محققان خودش در دانشگاه MIT برنامه Scratch را ایجاد کردند.
 
در این برنامه کودکان از سن ۶ سالگی نیز قادر به برنامه نویسی خواهند بود.
 
کودکان با جابجایی بلاک‌های کد و قرار دادن آن‌ها با یک ترتیب معینی قادر خواهند بود تا بازی، برامه و انیمیشنی که در ذهن خود دارند را ایجاد کنند.
یکی از ویژگی‌های بسیار خوب این نرم افزار این است که
کودکان می‌توانند پروژه‌ها و بازی‌هایی که ایجاد می‌کنند را با سایر دوستان اسکرچی خودشان به اشتراک بگذارند.
در این ویدیو انگیزشی و جالب؛
آقای رسنیک در مورد داستان شخصی خودش و هدیه روز مادر صحبت می‌کند و با اجرا کردن یکی از پروژه‌ها در محیط اسکرچ، حضار را میخکوب می‌کند.

ویدیو زیر را ببینید:

بهترین کتاب آموزش اسکرچ چیست؟

در کتاب خود آموز برنامه نویسی فرزند شما می‌آموزد که:

یادگیری مبانی برنامه نویسی

یادگیری تفکر منطقی بصورت بازی‌وار

 ساخت بازی‌های کامپیوتری

ساخت بازی‌های رویایی موجود در ذهن فرزندانتان

پرورش خلاقیت در کودکان و نوجوانان

یادگیری مفاهیم پایه‌ای موجود در برنامه نویسی کامپیوتر( مانند حلقه، شرط، اشیا و … )

آموزش تولید محتوای مناسب به جای مصرف کننده صرف بودن

به اشتراک گذاری بازی‌های ساخته شده توسط فرزندان

 استفاده بهینه از زمانی که صرف تبلت و لپتاپ می‌شود

کتاب خود آموز برنامه نویسی “بچه انقدر بازی نکن، بازی بساز” آموزش اسکرچ

در کلاس های  تین تِک چه می‌گذرد؟

کلاس بازی سازی اسکرچ - تین تک - سمیرا اثنی عشری

http://teentech.ir/%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%b1%da%86-%db%b9%db%b7/

اولین انتشار اسکرچ در سال ۲۰۰۷ بوده و از اون به بعد مدام آپدیت میشه و قابلیت‌های جدیدتری بهش اضافه میشه.

آموزش بازی سازی و برنامه نویسی کودک و نوجوان - تین تک - سمیرا اثنی عشری

بچه‌ها میتونند به سادگی کارهای متفاوت و جذابی با این زبان برنامه‌نویسی انجام بدهند.

ایده‌های خودشون رو پیاده سازی کنند و بازی خلق کنند. 

لُب مطلب:

یادگیری اسکرچ یکی از بهترین روش‌های تشویق دانش آموزان به کسب مهارت کدنویسی است.

چه سنی بهترین سن برای شروع یادگیری برنامه نویسی است

بهترین رنج سنی مناسب برای شرکت در دوره برنامه نویسی اسکرچ، دختران و پسران سن ۹ تا ۱۲ سال است.

از آنجایی که نوجوانان امروز آینده سازان فردای این مملکت هستند، اهمیت آموزش و سرمایه گذاری برای این رنج سنی بر کسی پوشیده نیست.

علاقه‌مند کردن نوجوانان به استفاده درست از وسایل دیجیتالی خیلی مهمه.

تبدیل فرزندان به تولید کننده محتوا به جای تنها مصرف کننده بازی‌های کامپیوتری، در این دوره شروع می‌شود.

کلاس برنامه نویسی اسکرچ - تین تک

چرا دستورات در محیط اسکرچ به صورت بلاک های رنگی هستند؟

در نرم‌افزار اسکرچ scratch بخش‌های مختلفی وجود دارد؛

یکی از بخش‌ها قسمت بلاک‌های این نرم‌افزار است.

این بخش هوشمندانه با رنگ‌های متفاوتی از هم جدا شدند و دسته بندی شده‌اند.

هر دسته نشان دهنده‌ی مجموعه فعالیت‌های ویژه‌ای است.

بلاک های رنگی در اسکرچ - تین تک - آموزش بازی سازی اسکرچ

خرید و سفارش کتاب خودآموز آموزشی اسکرچ به نام ” بچه انقدر بازی نکن، بازی بساز”

کتاب بچه انقدر بازی نکن بازی بساز - برنامه نویسی - کتاب خود آموز برنامه نویسی - تین تک - سمیرا اثنی عشری

پیشنهاد ویژه تین_تک به شما – کتاب خود آموز برنامه نویسی را هدیه بدهید:

سفارش طرح اهدا کتاب

سفارش طرح اهدا کتاب ۳ جلد کتاب با هم فقط ۷۵هزار تومن

سفارش کتاب خود آموز برنامه نویسی - فلش زرد - تین تک

سوالات خود را در مورد برنامه نویسی، بازی سازی و اسکرچ از ما بپرسید

برای کسب اطلاعات بیشتر :

آدرس وبسایت : www.teentech.ir 

آدرس کانال تلگرام : https://t.me/TeenTech

آدرس اینستاگرام: https://www.instagram.com/samira_esnaashari/


0 0 vote
Article Rating

سمیرا اثنی عشری

ما قصد داریم جامعه‌ی برنامه نویس‌ها را بزرگ‌تر کنیم و با آموزش این دانش به کودکان بتوانیم خدمتی مفید برای این عزیزان داشته باشیم.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
     

با تین تک همراه شو :)

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x