اسکرچ و دوره تخصص برنامه نویسی و بازی سازی اسکرچ کودکان در سال ۹۸

  این دوره برای چه سنی مناسب هست؟ بهترین رنج سنی مناسب برای شرکت در دوره برنامه نویسی اسکرچ، دختران و پسران سن ۹ تا ۱۲ سال است. از آنجایی که نوجوانان امروز آینده سازان فردای این مملکت هستند، اهمیت آموزش و سرمایه گذاری برای این رنج سنی بر کسی پوشیده نیست. علاقه‌مند کردن نوجوانان به استفاده … ادامه خواندن اسکرچ و دوره تخصص برنامه نویسی و بازی سازی اسکرچ کودکان در سال ۹۸