تاثیر اسکرچ بر تفکر محاسباتی

تقویت تفکر محاسباتی کودکان با اسکرچ

تقویت تفکر محاسباتی کودکان با اسکرچ

سایت ScratchEd در مورد تاثیر اسکرچ بر تفکر محاسباتی کودکان مطالعاتی انجام داده است.

نتایج مطالعات سایت ScratchEd در زمینه تفکر محاسیاتی کودکان در طی پنج سال نشان می دهد که اسکرچ باعث تقویت تفکر محاسباتی کودکان می گردد.

تفکر محساباتی شامل سه بعد اصلی است.

مفاهیم محاسباتی، شیوه های محاسباتی و دیدگاه های محاسباتی.

تاثیر اسکرچ بر تفکر محاسباتی

مفاهیم

هنگامی که کودکان با اسکرچ کار می کنند با مجموعه ای از مفاهیم محاسباتی که در بسیاری از زبان های برنامه نویسی رایج است، درگیر می شوند.

در اسکرچ هفت مفهوم بسیار پرکاربرد است.

این مفاهیم در سایر زمینه ها اعم از برنامه نویسی و غیربرنامه نویسی کارایی دارند.

این هفت مفهوم به این شرج هستند:

دنباله: مشخص کردن یک سری مراحل برای یک کار
حلقه ها: اجرا کردن چندین بار یک دنباله مشابه 
موازی سازی: ساختن اتفاقات در همان زمانی که اتفاق می افتد
رویداد: منجر شدن یک چیز به اتفاقی دیگر
شرط: تصمیم گیری بر اساس شرایط
عملگرها: پشتیبانی از عبارات ریاضی و منطقی
داده ها: ذخیره سازی ، بازیابی و به روز کردن مقادیر

تاثیر اسکرچ بر تفکر محاسباتی کودکان و نوجوانان

شیوه ها

مفاهیم به تنهایی نمی توانند بیانگر تفکر محاسباتی باشد.

یک بعد دیگر برای توصیف تفکر محساباتی اقدامات است.

این بعد شامل فرایندهای ساخت و ساز و شیوه های طراحی است.

البته هر کدام از بچه ها شیوه ها و استراتژی های متفاوتی برای ساخت پروژه های خود دارند.

اما در نهایت چهار مجموعه ی اصلی از روش ها را به کار می برند:

آزمایش و تکرار: کمی توسعه، سپس امتحان کردن آن، دوباره توسعه بیشتر

آزمایش و اشکال زدایی: اطمینان از کارکردن کدها،  یافتن و حل مشکلات هنگام بروز آن ها

استفاده مجدد و استفاده مجدد: ساختن چیزی با تکیه بر پروژه ها یا ایده های موجود

چکیده و مدولار: جستجو در ارتباط بین کل و بخش های کوچکتر

 

تاثیر اسکرچ بر تفکر محاسباتی کودکان و نوجوانان

دیدگاه ها

اسکرچ باعث تحول در درک کودکان از خود می گردد.
همچنین باعث تغییر در روابط آنها با دیگران و دنیای فناوری اطرافشان می شود.
و این خود یک بعد دیگر برای توصیف تفکر محسباتی است.
این بعد شامل سه عنصر به این شرح است:
ابراز: درک اینکه محاسبات واسطه خلقت است.
اتصال: به رسمیت شناختن قدرت خلقت با و برای دیگران.
سؤال کردن: احساس قدرت داشتن برای پرسیدن سؤال در مورد جهان.

تاثیر اسکرچ بر تفکر محاسباتی کودکان و نوجوانان

مهتاب روحی

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of
     

با تین تک همراه شو :)