بلاگ

از فرزندانتان بپرسید که در سال جاری امیدوارند که به چه هدف هایی دست پیدا کنند، طرح ...

رباتیک و کودکان رباتیک برای کودکان روشی مناسب و سرگرم کننده است که مفاهیم STEM را یاد...

تاثیر تکنولوژی بر کودکان و نوجوانان نمی توان منکر تاثیر تکنولوژی بر کودکان و نوجو...

چگونگی بازی با کودکان در روش فکری و تربیت آنان امری است که شاید خیلی به آن توجه نکرد...

     

با تین تک همراه شو :)