بلاگ

نظریه هفت هوش گاردنر ، یکی از نظریه های بسیار مطرح در روانشناسی شناختی است. گاردنر ...

۷ راهکار طلایی برای شروع کلاس ۷ راهکار طلایی برای شروع کلاس  مطالعه خارج از موضوع ک...

علم کامپیوتر برای دانش آموزان مزایای یادگیری علم کامپیوتر برای دانش آموزان تعدادی...

کدنویسی تمیز و اهمیت آن در سال ۲۰۰۸، آقای مارتین کتابی با عنوان clean code نوشت. دلیل نگ...

     

با تین تک همراه شو :)