Tag Archives: آموزش بازی سازی و برنامه نویسی به کودکان

بازی با کودکان چگونه میتواند در خلاقیت و تربیت آنان نقش داشته باشد؟!

چگونگی بازی با کودکان در روش فکری و تربیت آنان امری است که شاید خیلی به آن توجه نکرده باشیم. یکی از اساسی ترین و مهم ترین فعالیت های کودکان بازی کردن است. در عین سرگرم شدن کودک، بازی روی جنبه های مختلف ذهنی و کارکردی کودک تاثیر داشته و او را برای ورود به…

Read More
     

با تین تک همراه شو :)