Tag Archives: فان تئوری

گیمیفیکیشن کاربردی – ۸ نکته مهم در اجرا کردن گیمیفیکیشن برای هر فعالیتی

 گیمیفیکیشن کاربردی معرفی هشت نکته مهم و کاربردی در اجرا کردن  گیمیفیکیشن قبل از ورود به این ۸ نکته در گیمیفیکیشن کاربردی در هر فعالیتی و بیان اهمیت و توضیحات هر یک، جالب است نکته ای را یادآور شویم… [su_box title=”بازی” style=”bubbles” box_color=”#fc8a00″ title_color=”#000000″ radius=”13″ class=”direction: rtl”]فرق زندگی و بازی این است که زندگی قابل تست…

Read More
     

با تین تک همراه شو :)