banner-image

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

موسسه آموزشی تین تک

سمیرا اثنی عشری هستم، به همراه دوستان همیشه همراهم قصد داریم جامعه‌ی برنامه نویس‌ها را بزرگ‌تر کنیم و با آموزش این دانش به کودکان بتوانیم خدمتی مفید برای این عزیزان داشته باشیم. ما بر این معتقدیم که آینده‌ی جامعه در دستان کودکان ماست، و در این دنیای دیجیتال لزوم موفقیت و پیشرفت آن‌ها آشنایی با این علم است.ما بستری را فراهم میکنیم که کودکان ما بتوانند، با جذابیت‌های این حرفه آشنا شوند، آموزش ببینند و نیز آینده‌ی بهتری را برای خود و جامعه رقم بزنند